Logaritmi – uvod

5min 29s

Logaritmi – uvod

5min 29s

A TITLE FOR EXPLANATION

Izraz al-barabar izhaja iz dela z naslovom “Zbirka izračuna z reintegracijo in primerjavo.” To je okoli leta 820 pred našim štetjem napisal perzijski matematik in astronom Muhammad ibn Musa al-Jwarizmi (znan kot Al Juarismi), ki velja za enega od očetov algebre. Izvor algebre pa bi bil v Babilonu, celo več kot 500 let pred Kristusom.

Some other text here

  • A linear function is a polynomial function of degree one, represented by the equation y=mx+b, where m is the slope and b is the y-intercept. The graph of a linear function is a straight line.
  • A linear function is a polynomial function of degree one, represented by the equation y=mx+b, where m is the slope and b is the y-intercept. The graph of a linear function is a straight line.
  • A linear function is a polynomial function of degree one, represented by the equation y=mx+b, where m is the slope and b is the y-intercept. The graph of a linear function is a straight line.
  • A linear function is a polynomial function of degree one, represented by the equation y=mx+b, where m is the slope and b is the y-intercept. The graph of a linear function is a straight line.
  • A linear function is a polynomial function of degree one, represented by the equation y=mx+b, where m is the slope and b is the y-intercept. The graph of a linear function is a straight line.
  1. A linear function is a polynomial function of degree one, represented by the equation y=mx+b, where m is the slope and b is the y-intercept. The graph of a linear function is a straight line.
  2. A linear function is a polynomial function of degree one, represented by the equation y=mx+b, where m is the slope and b is the y-intercept. The graph of a linear function is a straight line.
  3. A linear function is a polynomial function of degree one, represented by the equation y=mx+b, where m is the slope and b is the y-intercept. The graph of a linear function is a straight line.
  4. A linear function is a polynomial function of degree one, represented by the equation y=mx+b, where m is the slope and b is the y-intercept. The graph of a linear function is a straight line.
  5. A linear function is a polynomial function of degree one, represented by the equation y=mx+b, where m is the slope and b is the y-intercept. The graph of a linear function is a straight line.

Another title down here

Izraz al-barabar izhaja iz dela z naslovom “Zbirka izračuna z reintegracijo in primerjavo.” To je okoli leta 820 pred našim štetjem napisal perzijski matematik in astronom Muhammad ibn Musa al-Jwarizmi (znan kot Al Juarismi), ki velja za enega od očetov algebre. Izvor algebre pa bi bil v Babilonu, celo več kot 500 let pred Kristusom.