POLITIKA PRIVATNOSTI

Svrha ove Politike privatnosti i kolačića je informirati korisnike (u daljnjem tekstu također: pojedinac ili vi) web stranice https://astra.si/ai/ (“web stranica”) o svrhama i osnovama za obradu osobnih podataka od strane tvrtke Astra AI d.o.o., Resljeva cesta 1, 1000 Ljubljana, matični broj: 9614036000, e-pošta: info@astra.si (u daljnjem tekstu: tvrtka, mi ili upravitelj).

Mi obrađujemo, pohranjujemo i štitimo sve osobne podatke u skladu s primjenjivim zakonodavstvom koje uređuje zaštitu osobnih podataka, posebno u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, u daljnjem tekstu: GDPR) i Zakona o zaštiti osobnih podataka (Službeni list RS, br. 163/22, u daljnjem tekstu: ZVOP-2). Molimo vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti kako biste razumjeli kako štitimo vašu privatnost.

Podnošenjem vaših osobnih podataka izjavljujete da ste pročitali našu Politiku privatnosti i kolačića i da ste svjesni metoda obrade i pravne osnove za obradu osobnih podataka. Ako se ne slažete s metodama obrade, molimo vas da nam ne dostavljate vaše osobne podatke.

OSNOVNI POJMOVI

Sljedeći su osnovni pojmovi s kojima ćete se susresti prilikom čitanja naše Politike privatnosti i kolačića:

Osobni podaci: Osobni podaci su informacije koje identificiraju pojedinca kao određenu ili identificiranu osobu. Pojedinac je identificiran kada se može izravno ili neizravno identificirati, posebno putem identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Subjekt podataka: Određena ili identificirana fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju od strane upravitelja odgovornog za obradu.

Obrada osobnih podataka: Odnosi se na bilo koju operaciju ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima, posebno prikupljanje, zapisivanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodbu ili izmjenu, preuzimanje, konzultacije, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili na bilo koji drugi način dostupno, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka. Obrada može biti ručna ili automatizirana.

Ograničenje obrade: Označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

Profiliranje: Odnosi se na bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na pojedinca, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radnu izvedbu pojedinca, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanja.

Automatizirano donošenje odluka: Odnosi se na odluku koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući profiliranje) koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na pojedinca ili na sličan način znatno utječu na pojedinca.

Anonimizacija: Je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom pojedincu bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili identificiranoj fizičkoj osobi.

Upravitelj podataka: Je fizička ili pravna osoba ili druga entiteta javnog ili privatnog sektora koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade podataka; ili osoba određena zakonom koja također određuje svrhe i sredstva obrade.

Procesor podataka: Je fizička ili pravna osoba, javna tijela, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime upravitelja.

Korisnik osobnih podataka: Je fizička ili pravna osoba, javna tijela, agencija ili drugo tijelo kojima se otkrivaju osobni podaci, bilo da se radi o trećoj strani ili ne. Javna tijela koja mogu primiti osobne podatke u okviru određenog upita u skladu s pravom EU-a ili države članice ne smatraju se korisnicima; obrada tih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s primjenjivim pravilima zaštite podataka prema svrhama obrade.

Treća strana: Je fizička ili pravna osoba, javna tijela, agencija ili tijelo osim subjekta podataka, upravitelja, procesora ili osoba koje, pod izravnim autoritetom upravitelja ili procesora, ovlaštene su obrađivati osobne podatke.

Suglasnost pojedinca: Suglasnost pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose je svaka slobodno dana, posebna, informirana i nedvosmislena naznaka želja subjekta podataka kojom on ili ona, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose.

UPRAVITELJ PODATAKA I SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Upravitelj osobnih podataka je Astra AI d.o.o., Resljeva cesta 1, 1000 Ljubljana, matični broj: 9614036000, e-pošta: info@astra.si. U našoj tvrtki imenovan je Službenik za zaštitu podataka, kontakt: andrej@astra.si

SVRHA OBRADA I OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

a.) Obrada na temelju suglasnosti

Obrađujemo osobne podatke na temelju jasne i nedvosmislene suglasnosti od strane zainteresiranih pojedinaca za sljedeće svrhe:

• ispunjavanje kontakt obrasca, • sudjelovanje u promotivnim aktivnostima objavljenim na web stranici, • suglasnost za korištenje telefonskog broja i e-pošte za slanje informacija i ponuda o proizvodima i uslugama, • slanje biltena, • zaštita naših proizvoda i usluga.

b.) Obrada na temelju legitimnog interesa:

Ako to zahtijevaju okolnosti, obrađujemo osobne podatke na temelju legitimnog interesa u svrhe:

• odgovaranja na vaše upite o proizvodima i/ili uslugama, • mjerenja zadovoljstva kupnjom, putem e-pošte ili telefonske komunikacije, • e-pošte komunikacije na temelju vaše inicijacije online procesa kupnje, • informiranja o novim proizvodima i uslugama (izravni marketing), na temelju točke (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a i članka 226. Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-2), • optimizacije web stranice, • osiguranja sigurnosti IT sustava, • prevencije zloupotrebe i/ili prijevare.

c.) Obrada na temelju zakona

Na temelju zakona i u skladu s relevantnim zakonodavstvom, obrađujemo osobne podatke:

• Na primjer, u vezi s našom suradnjom u zakonite svrhe (npr. razlozi poreznog zakonodavstva).

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo sljedeće vrste podataka:

Dobrovoljno pruženi podaci

U svrhe poslovanja, odgovaranja na upite, sudjelovanja u promotivnim ponudama i obrade vaše narudžbe proizvoda/usluga, prikupljamo sljedeće osobne podatke koje dobivamo ako ih izričito komunicirate:

• Ime i prezime, • e-pošta adresa, • ostali podaci koje pružate.

Pružanje osobnih podataka uvjet je za korištenje naših usluga ili za naručivanje proizvoda, jer bez potrebnih osobnih podataka ne možemo izvršiti narudžbu.

Automatski generirani podaci

Automatski prikupljamo podatke o vašem uređaju ili drugim log podacima kada koristite našu web stranicu.

Prikupljamo anonimne podatke od svakog posjetitelja za praćenje prometa i rješavanje pogrešaka. Ove informacije nam pomažu razumjeti tko koristi našu web stranicu, što služi za poboljšanje i marketing naše web stranice, posebno naših online proizvoda i usluga. Prikupljamo podatke kao što su IP adresa, web zahtjevi, podaci poslani kao odgovor na takve zahtjeve, tip preglednika, jezik preglednika, vremenska oznaka zahtjeva i drugi anonimni statistički podaci koji uključuju korištenje naše web stranice. Ove informacije same po sebi ne mogu se koristiti za identifikaciju ili kontaktiranje vas. Možemo kombinirati automatski prikupljene podatke s drugim, neosobnim podacima. U ovom slučaju, kombinirane podatke ćemo tretirati kao osobne podatke u skladu s ovom Politikom privatnosti i koristiti ih za marketinške svrhe.

Nismo odgovorni za točnost podataka koje unesete.

OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA ILI U TREĆE ZEMLJE

Ne bavimo se prodajom vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim stranama samo kako je navedeno u ovoj Politici privatnosti.

Dijelimo osobne podatke s trećim stranama:

• Uz vaš pristanak, možemo dijeliti vaše osobne podatke s onim trećim stranama za koje ste dali pristanak. • S našim pružateljima usluga, poslovnim partnerima i izvođačima koji pružaju usluge u naše ime ili koje koristimo za podršku našem poslovanju, kao što su: • naša računovodstvena služba, • pružatelji usluga za upravljanje i generiranje računa ili ponuda, • podizvođači.

• Možemo prijaviti bilo koje aktivnosti organima provođenja zakona za koje razumno vjerujemo da su protuzakonite, ili za koje razumno vjerujemo da mogu pomoći istrazi organa provođenja zakona o protuzakonitoj aktivnosti. Osim toga, zadržavamo pravo otkriti vaše osobne podatke organima provođenja zakona ako utvrdimo, prema našem jedinstvenom nahođenju, da ste prekršili pravila naše Politike privatnosti i kolačića ili da možemo zaštititi prava, imovinu ili sigurnost nas ili druge osobe otkrivanjem vaših osobnih podataka. Otkrit ćemo samo one osobne podatke koje organi provođenja zakona legitimno traže za svaki pojedini slučaj.

• Možemo otkriti vaše osobne podatke kada to zahtijeva zakon, propisi ili službene naredbe kako bismo zaštitili sigurnost bilo koje osobe od smrti ili ozbiljne tjelesne ozljede, kako bismo spriječili prijevaru ili zloupotrebu proizvoda i/ili usluga ili korisnika, ili kako bismo zaštitili naša vlasnička prava. Otkrit ćemo osobne podatke vladinim dužnosnicima ili trećim stranama na temelju sudskih presuda ili odluka upravnih tijela ili drugih obvezujućih akata. Otkrit ćemo osobne podatke koje navedena tijela legitimno traže za svaki pojedini slučaj.

Vaše osobne podatke otkrivamo ako je to potrebno za ispunjenje naših obveza prema vama i samo u minimalno potrebnom opsegu.

Prikupljeni osobni podaci ne prenose se u treće zemlje. Vaši podaci obrađuju se samo unutar teritorija Europske unije. U slučaju da se vaši osobni podaci prenose u treće zemlje, bit ćete obaviješteni.

Za potrebe web analitike koristimo Google Analytics 4 i PostHog. Podaci prikupljeni u tu svrhu anonimizirani su i mogu se pohranjivati izvan EU-a ili u trećim zemljama.

SUGLASNOST MALOLJETNIKA

Prepoznajemo važnost zaštite privatnosti djece na internetu i osiguravanja sigurnosti na internetu. Iako su naše usluge, uključujući online podučavanje, dostupne djeci mlađoj od 15 godina, obavezno je da dobiju suglasnost roditelja ili skrbnika prije korištenja naših usluga.

Ne prikupljamo niti tražimo osobne podatke od djece mlađih od 15 godina bez roditeljskog pristanka. Obvezujemo se koristiti naprednu tehnologiju i metode kako bismo provjerili da je takav pristanak dao nositelj roditeljske odgovornosti.

Osim toga, savjetujemo roditeljima ili skrbnicima da redovito nadziru online aktivnosti svoje djece, uključujući korištenje naših usluga.

Koristimo svu dostupnu tehnologiju i nastojimo provjeriti da je nositelj roditeljske odgovornosti za dijete dao ili odobrio pristanak.

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILIRANJE

Osobni podaci pojedinaca nisu predmet automatiziranog donošenja odluka, niti su predmet profiliranja.

KAKO ŠTITIMO PODATKE

Cijenimo što nam vjerujete i dijelite s nama svoje osobne podatke. Obvezujemo se zaštititi ih, stoga poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali visoku razinu zaštite podataka (neke od mjera koje provodimo uključuju: korištenje vatrenih zidova i šifriranja podataka, kontrolu fizičkog pristupa – osiguravanje prostora i IT opreme, te kontrolu nad autorizacijama pristupa informacijama s sustavom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika).

Pristup osobnim podacima ograničavamo na naše zaposlenike, pružatelje usluga i agente koji ih trebaju znati kako bi razvijali ili poboljšavali naše usluge.

Molimo razumijte da naša web stranica nudi poveznice na druge web stranice koje ne posjedujemo i/ili ne kontroliramo. Vaša upotreba ovih usluga trećih strana u potpunosti je neobavezna. Nismo odgovorni za sadržaj i/ili prakse trećih strana.

UPRAVLJANJE OSOBNIM PODACIMA I ODUSTAJANJE

Svoje osobne podatke možete ažurirati, ukloniti ili odustati od njih u bilo kojem trenutku.

Ažuriranja: Ako i dalje želite koristiti naše proizvode i usluge i trebate promijeniti svoje relevantne osobne podatke (ime, e-pošta, poštanska adresa, telefonski broj itd.), molimo vas da nas obavijestite na info@astra.si.

Brisanje osobnih podataka: Ako želite potpuno ukloniti svoje podatke iz naših zapisa, pošaljite zahtjev za brisanje na info@astra.si.

Odustajanje: Ako ne želite primati e-poštu ili druge marketinške materijale, možete se odjaviti u bilo kojem trenutku koristeći poveznicu “odjava” u bilo kojoj marketinškoj e-pošti koju primite od nas. Bit će nam žao što odlazite, ali poštujemo vašu privatnost.

Obrada zahtjeva poslanih na info@astra.si može potrajati do 10 dana. Nakon ovog razdoblja, zahtjev će biti adresiran i, ako ispunjava uvjete, bit će važeći.

Jednom kada primimo vaš zahtjev za povlačenjem pristanka, prestati ćemo s obradom vaših osobnih podataka i izbrisati ih. Obavijestit ćemo vas da je vaše povlačenje uzeto u obzir.

PRAVA POJEDINCA

U skladu s odredbama GDPR-a, pojedinac ima pravo pristupa osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje (“pravo na zaborav”), pravo na prenosivost podataka, pravo na zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka, pravo na prigovor i pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu.

Za ostvarivanje svojih prava ili dobivanje dodatnih informacija možete nas kontaktirati na e-poštu: info@astra.si. Odgovor na vaš zahtjev bit će dan u roku od 10 dana u skladu s GDPR-om.

Ako postoji opravdana sumnja u vezi s identitetom pojedinca koji podnosi zahtjev vezan uz bilo koja njegova prava, možemo zatražiti pružanje dodatnih informacija potrebnih za potvrdu identiteta pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose.

Ako su zahtjevi pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose očito neutemeljeni ili pretjerani, posebno zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, možemo naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili komunikacije ili poduzimanja tražene radnje, ili odbiti djelovati na zahtjev.

PRAVO PRISTUPA PODACIMA

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo dobiti potvrdu od nas o tome obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, i gdje je to slučaj, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

• svrhe obrade; • kategorije osobnih podataka koje se odnose; • primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodne organizacije; • gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci pohranjivati, ili ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja; • postojanje prava na zahtjev od upravitelja ispravka ili brisanja osobnih podataka ili ograničenja obrade osobnih podataka koji se odnose na pojedinca, ili na prigovor na takvu obradu; • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu; • gdje se osobni podaci ne prikupljaju od pojedinca, sve dostupne informacije o njihovom izvoru; • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, kako je navedeno u GDPR-u, i barem u tim slučajevima, značajne informacije o uključenoj logici, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za pojedinca.

Na zahtjev, pružamo kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje kopije koje zatraži pojedinac, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

PRAVO NA ISPRAVAK

Pojedinac ima pravo da od nas bez nepotrebne odgode ispravimo netočne osobne podatke koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, pojedinac ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući putem davanja dopunske izjave.

PRAVO NA BRISANJE (“PRAVO NA ZABORAV”)

Pojedinac ima pravo da se osobni podaci koji se na njega odnose izbrišu bez nepotrebne odgode kada:

• osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; • pojedinac povlači pristanak na kojem se obrada temelji, a nema drugog pravnog temelja za obradu; • pojedinac prigovara na obradu temeljenu na legitimnim interesima upravitelja, a ne postoje nadređeni legitimni razlozi za obradu; • pojedinac prigovara na obradu u svrhe izravnog marketinga; • osobni podaci moraju biti izbrisani radi usklađivanja s pravnom obvezom u pravu Unije ili države članice kojoj je upravitelj podložan; kada se radi o podacima prikupljenima od djeteta u vezi s uslugama informacijskog društva koje su mu izravno ponuđene.

Gdje su osobni podaci objavljeni i trebaju biti izbrisani, poduzimamo razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bismo obavijestili druge upravitelje koji obrađuju osobne podatke da je pojedinac zatražio brisanje bilo koje poveznice prema, ili kopije ili replikacije, tih osobnih podataka.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADA

Pojedinac ima pravo dobiti ograničenje obrade gdje se jedno od sljedećeg primjenjuje:

• točnost osobnih podataka osporava pojedinac, na razdoblje koje omogućuje upravitelju da provjeri točnost osobnih podataka; • obrada je protuzakonita i pojedinac se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe; • više ne trebamo osobne podatke za svrhe obrade, ali ih pojedinac zahtijeva za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva; • pojedinac je prigovorio na obradu dok se ne provjeri nadmašuju li legitimni razlozi upravitelja one pojedinca.

PRAVO NA PRIJENOSIVOST PODATAKA

Pojedinac ima pravo primiti osobne podatke koji se na njega odnose, a koje je dao nama, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu, i ima pravo prenijeti te podatke drugom upravitelju bez ometanja od nas, gdje:

• obrada se temelji na pristanku ili na ugovoru; i • obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

PRAVO NA PRIGOVOR

Pojedinac čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu posebnu situaciju, u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose ako se temelji na legitimnim interesima koje mi ili treća strana ostvarujemo. Više nećemo obrađivati osobne podatke osim ako ne pokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode pojedinca, ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za takav marketing, što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se izravni marketing temelji na pristanku, pravo na prigovor može se ostvariti povlačenjem danog pristanka.

AUTOMATIZIRANO INDIVIDUALNO DONOŠENJE ODLUKA, UKLJUČUJUĆI PROFILIRANJE

Imate pravo da ne budete predmet odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koje proizvodi pravne ili slično značajne učinke na vas, ako odluka:

• nije nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora između vas i nas, • nije ovlaštena pravom Unije kojem smo podložni i koje također propisuje odgovarajuće mjere za zaštitu vaših prava i sloboda te legitimnih interesa, ili • nije temeljena na vašem izričitom pristanku.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRITUŽBE U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

Pojedinac može komunicirati potencijalnu pritužbu u vezi s obradom osobnih podataka putem e-pošte na: info@astra.si ili poštom na adresu Astra AI d.o.o., Resljeva cesta 1, 1000 Ljubljana, matični broj: 9614036000. U slučaju povrede osobnih podataka, obavijestit ćemo nadležno nadzorno tijelo, osim ako je malo vjerojatno da povreda predstavlja rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo u vezi s povredom, obavijestit ćemo policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

U slučaju povrede koja može rezultirati visokim rizikom za prava i slobode pojedinaca, odmah ćemo obavijestiti pogođene pojedince ili, ako to nije moguće, bez nepotrebne odgode.

Ako pojedinac iskoristi pravo na pristup podacima i nakon primanja odluke vjeruje da dobiveni osobni podaci nisu podaci koje je tražio, ili nije dobio sve tražene osobne podatke, može podnijeti obrazloženu pritužbu upravitelju (Astra AI d.o.o., Resljeva cesta 1, 1000 Ljubljana, matični broj: 9614036000) u roku od 15 dana prije podnošenja pritužbe Informacijskom povjereniku. Odlučit ćemo o pritužbi kao o novom zahtjevu unutar pet radnih dana. Ako pojedinac vjeruje da su njegova prava ili propisi o zaštiti osobnih podataka prekršeni, može se žaliti nadležnom nacionalnom tijelu: Informacijskom povjereniku Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

ROK POHRANJIVANJA OSOBNIH PODATAKA

Pohranjivat ćemo osobne podatke pojedinca onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni i dalje obrađivani.

Neki podaci se dobivaju putem kolačića i drugih sličnih tehnologija analizom vašeg ponašanja na našoj web stranici i odgovora na e-poštanske poruke i od trećih strana čiji se kolačići učitavaju na vaš uređaj uz vaš pristanak (pružatelji društvenih medija itd.).

Podaci obrađeni na temelju legitimnog interesa ili u svrhu poduzimanja radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora pohranjivat će se najviše pet godina od ispunjenja svrhe naše međusobne komunikacije ili do isteka roka zastare za moguće zahtjeve.

U slučajevima kada primjenjivo sektorsko zakonodavstvo (npr. porezno pravo) propisuje obvezne periode zadržavanja osobnih podataka, izbrisat ćemo osobne podatke nakon isteka roka propisanog zakonom.

Usklađenost s Zakonima o Zaštiti Privatnosti Studenata

Pridržavamo se primjenjivih saveznih zakona o privatnosti studenata, uključujući Zakon o obrazovnim pravima i privatnosti obitelji (FERPA) i Zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu (COPPA). Proveli smo mjere kako bismo osigurali usklađenost s ovim zakonima. Ako smatrate da nismo usklađeni s ovim zakonima, molimo vas da nas kontaktirate na info@astra.si.

Prava na Privatnost u Kaliforniji

Ako ste stanovnik Kalifornije, imate određena prava prema Zakonu o zaštiti privatnosti potrošača u Kaliforniji (CCPA), uključujući pravo na pristup, brisanje i pravo na odustajanje od prodaje vaših osobnih podataka. Budući da ne prodajemo vaše osobne podatke, pravo na odustajanje od prodaje se ne primjenjuje. Da biste ostvarili svoje pravo na pristup ili brisanje vaših osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate na info@astra.si.

Subjekti podataka u EU/EEA i UK

Ako ste subjekt podataka u Europskoj uniji (EU), Europskom gospodarskom prostoru (EEA) ili Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), imate određena prava prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) ili UK GDPR-u, uključujući pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu vaših osobnih podataka. Da biste ostvarili ova prava, molimo vas da nas kontaktirate na info@astra.si.

Osim toga, ako ste subjekt podataka u EU/EEA ili UK, imate pravo podnijeti pritužbu vašem lokalnom tijelu za zaštitu podataka.

POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE

Naša web stranica može sadržavati poveznice na web stranice trećih strana, koje ne posjedujemo niti kontroliramo. Te stranice imaju svoje Politike privatnosti i kolačića, s kojima se morate upoznati, jer upravitelj ne preuzima odgovornost za njih.

KOLAČIĆI

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web stranice pohranjuju na uređaje pojedinaca prilikom pristupa internetu. Pohrana kolačića je pod potpunom kontrolom pojedinca, jer on može ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića u pregledniku koji koristi. Kolačići obavljaju mnoge funkcije – omogućuju praćenje posjeta web stranici, olakšavaju različite kampanje i popuste te čuvaju informacije o tome ima li pojedinac pravo na određene popuste ili pogodnosti, na primjer.

Kolačići omogućuju prikladan način održavanja svježeg i relevantnog sadržaja u skladu s interesima i preferencijama posjetitelja web stranice. Na temelju statističkih podataka o prometu na web stranici, što omogućuju i kolačići, možemo procijeniti učinkovitost dizajna naših web stranica, kao i prikladnost vrste i broja oglasa koje nudimo na web stranici.

Međutim, pristanak za instalaciju kolačića nije potreban za nužne kolačiće. Ti kolačići omogućuju normalno funkcioniranje web stranice. Kroz te kolačiće omogućuje se osnovna upotreba web stranice. Bez tih kolačića, web stranica ne funkcionira normalno ili uopće, pa se instaliraju čak i kada pojedinac odbije instalaciju kolačića.

Kako promijeniti postavke kolačića?

Trenutno nije moguće isključiti postavke kolačića.

KOJE KOLAČIĆE KORISTIMO?

KolačićTrajanjeSvrha
__ph_opt_in_out_phc_
F7dF44vCVzlEzc7rwrBRIQlwUEjjGZCQ81VWRbcGigC
stalniOvaj kolačić koristi se za pamćenje korisnikovog izbora o kolačićima na web stranici. Ovaj kolačić je zadanim postavkama na stranicama gdje je prisutan izbor kolačića i nije postavljen na svim stranicama.
_fbp90 danaKoristi se od strane Facebooka za isporuku niza proizvoda za oglašavanje kao što su ponude u stvarnom vremenu od oglašivača trećih strana.
localestalniOvaj kolačić koristi se za pamćenje korisnikovog odabira jezika.
__stripe_mid
1 godina
Ovaj kolačić je potreban za izvršavanje transakcija kreditnim karticama na web stranici. Usluga je pružena od Stripe.com, koji omogućava online transakcije bez pohranjivanja bilo kakvih informacija o kreditnoj kartici.
__stripe_sid30 minutaOvaj kolačić je potreban za izvršavanje transakcija kreditnim karticama na web stranici. Usluga je pružena od Stripe.com, koji omogućava online transakcije bez pohranjivanja bilo kakvih informacija o kreditnoj kartici.
sb-api-auth-token-code-verifiersesijaKoristi se za autentikaciju putem Supabase.
sb-api-auth-tokensesijaKoristi se za autentikaciju putem Supabase.
pwa-never-show-againstalniKoristi se za pamćenje ako je korisnik odbacio poziv za instalaciju PWA.
ph_#_window_id1 godinaOvaj kolačić postavlja PostHog analitički softver i koristi se za razumijevanje kako posjetitelji interagiraju s našom web stranicom.
ph_#_primary_window_exists1 godinaOvaj kolačić postavlja PostHog analitički softver i koristi se za razumijevanje kako posjetitelji interagiraju s našom web stranicom.
ph_current_project_token1 godinaOvaj kolačić postavlja PostHog analitički softver i koristi se za razumijevanje kako posjetitelji interagiraju s našom web stranicom.
ph_current_instance1 godinaOvaj kolačić postavlja PostHog analitički softver i koristi se za razumijevanje kako posjetitelji interagiraju s našom web stranicom.
ph_current_project_name1 godinaOvaj kolačić postavlja PostHog analitički softver i koristi se za razumijevanje kako posjetitelji interagiraju s našom web stranicom.
posthog_csrftoken1 godinaOvaj kolačić postavlja PostHog analitički softver i koristi se za razumijevanje kako posjetitelji interagiraju s našom web stranicom.
sentryReplaySessionpersistent
Ovaj kolačić postavlja Sentry i koristi se za analizu grešaka na web stranici.
lastExternalReferrerpersistentOtkriva kako je korisnik došao na web stranicu registrirajući njihovu posljednju URL-adresu.
lastExternalReferrerTimepersistentOtkriva kako je korisnik došao na web stranicu registrirajući njihovu posljednju URL-adresu.

UPRAVLJANJE I BRISANJE KOLAČIĆA

Ako želite promijeniti način na koji se kolačići koriste u vašem pregledniku, uključujući blokiranje ili brisanje, to možete učiniti prilagođavanjem postavki vašeg preglednika. Većina preglednika omogućuje prihvaćanje ili odbijanje svih kolačića, prihvaćanje samo određenih vrsta kolačića ili vas upozorava kada web stranica želi pohraniti kolačić. Lako možete izbrisati kolačiće koji su pohranjeni u vašem pregledniku. Ako promijenite ili izbrišete datoteku kolačića vašeg preglednika, nadogradite preglednik ili uređaj, možda ćete trebati ponovno onemogućiti kolačiće. Postupak za upravljanje i brisanje kolačića varira od jednog preglednika do drugog.

IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA

Zadržavamo pravo da po vlastitom nahođenju ažuriramo, promijenimo ili zamijenimo bilo koji dio naše Politike privatnosti i kolačića objavljivanjem ažuriranja ili promjena na našoj web stranici bez prethodne obavijesti. Sve promjene stupaju na snagu od datuma javne objave revidirane Politike privatnosti i kolačića na našoj web stranici.

Objavljeno: 19. rujna 2023.